Krosnelės Invicta iki 1000 EUR | Krosneles.eu

Židiniai krosnelės Invicta

Kiek reikia oro sudeginti 1kg malkų?

Dažnai iškyla klausimas ar židinys, krosnelė degina namų orą ar ne ? Atsakymas yra paprastas. Židiniai ir krosnelės negadina namuose oro, o atvirkščiai – gerina oro kokybę, nes išsiurbia iš namų seną orą ir per kaminą išmeta. O naujas šviežias oras priteka per ventiliacijos kanalus. Todėl naudodami židinį ar krosnelę namuose turėsite tik grynesnį orą ir būsite sveikesni.

Taip pat dažnai iškyla klausimas: kiek reikia oro sudeginti 1 kg malkų? Tokio tipo uždavinius sprendžia dabartiniai dešimtos klasės moksleiviai per chemijos pamokas. Nieko blogo, jei nebeprisimenate chemijos, bet uždavę moksleiviams tokį klausimą, galėsite pasitikrinti ar jie lanko pamokas.

Kas yra malka? Malka tai yra medienos gabalas. Kas yra mediena? Mediena yra celiuliozė. Kokia celiuliozės formulė?

C6H10O5   – celiuliozė

O2 – deguonies molekulė

22,4 l – dujų molio tūris

162 gr – celiuliozės molinė masė.

21 proc yra deguonies koncentracija ore.

15- 20 proc – sausų malkų drėgnumo koeficientas.

Sprendžiame uždavinį:

Malkų arba celiuliozės degimo formulė.

C6H10O5 + 6 O2 = 6CO2 + H2O

Iš formulės matome, kad 1-nam moliui arba 162 gramams celiuliozės (medienos) reikia 6 molių arba 134,4 litro deguonies, kad cheminė reakcija (sudegimas) įvyktų. 1 kg – 1000 gr  daliname iš 162 celiuliozės  molinės masės ir gauname koeficientą 6,17

1000gr/162gr = 6,17  karto.   Tuo pačiu koeficientu padauginame ir deguonies 6 molius

6,17 x 6 moliai x 22,4 l/moliui = 829, 25 litro deguonies vieno kg celiuliozės sudeginimui.

Bet kadangi deguonis sudaro tik 21 proc oro sudėties, tai skaičiuojame toliau:

829,25/0,21 =3949 litrus oro arba, 3,949 kubinių metrų oro (M3)  reikalinga 1 kg celiuliozės sudeginimui. Šis skaičius 3,95 kubinio metrų beveik tinka 1kg briketų arba granulių sudeginimui, nes jų drėgnumo koeficientas yra apie 5%. Tačiau jis netinka malkoms, nes sausų malkų drėgnumo koeficientas yra apie 20 proc. Vadinasi 1kg malkų yra 200 gr vandens. Todėl skaičiuojame toliau  ir  sunaudojamo oro kiekį mažiname 20% taip pat : 3,95 (M3) x 0,8 = 3,16 (M3)

Gauname atsakymą : reikia 3,16 (M3) kubinių metrų oro norint sudeginti 1 kg malkų, kurių drėgnumo koeficientas yra 20 procentų. 

Visiems tap pat yra įdomu kiek energijos gausime iš 1 kg malkų,

Visuose žinynuose rasime kad 1 kg sausų malkų nepriklausomai nuo medienos rūšies  išskiria 4510 kcal. Sausų malkų energetinė vertė yra 4510 kcal/kg  Deja,  visi prietaisai galią nurodo kitu matavimo vienetu : kilovatais (KW).  Tai kiek gausime kilovatvalandžių energijos iš 1 kg malkų?

1kwh – 859.8 kcal.  Todėl 1 kg malkų duos 5,25 kwh energijos. Jei jūsų namas reikalauja 10kw galingumo – vadinasi jūsų namui reikės apie 48 kg malkų per parą. Tokio kiekio malkų sudeginimui reikia 3,16 M3 x 48 = 151,68 m³šviežio oro pritekėjimo.

152 oro daug ar mažai? Kokios rekomenduojamos vėdinimo sąlygos?

Visi vėdinimo vadovėliai rašo, kad vienam žmogui į gyvenamosios paskirties patalpą šviežio oro turėtų būti tiekiama ne mažiau kaip 14,4 m³/h. Jei pastato patalpos visuomeninės paskirties, šis oro kiekis gali būti daug didesnis.

Kad būsto oras būtų sausas ir švarus, šviežias srautas būtinai turi tekėti iš išvėdintų patalpų į neišvėdintas. Jei patalpa yra sandari, o oras patenka per langus, pageidautina, kad oras patalpoje pasikeistų nuo 0,5 iki 0,8 karto per valandą.